Obrazy

Moje obrazy jsou vedeny z vyššího zdroje, a tudíž je lze využívat k harmonizaci prostorů i lidí. Jejich celkové pozitivní působení mohou pocítit všichni, kteří se v jejich blízkosti budou pohybovat nebo delší dobu prodlévat.