Portréty

Na zakázku ručně kreslím plastické portréty dle zaslané fotografie. Vždy se nejprve naladím na nitro člověka, abych zachytila výraz v očích. Proto mohou být moje portréty živou památkou na desetiletí. 

Se zákazníkem vybíráme strukturu, velikost i tón papíru. Hotovou práci ošetřím fixačním sprejem a odesílám v tvrdém tubusu poštou.